دی ۵, ۱۳۹۶

سرمایه گذاران

شرکت دارویی برکت (سهامی خاص)، یکی از شرکت های مادر تخصصی وابسته به گـــروه توسعه اقتصادی تـدبیـــر و متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، به عنوان یکی با رویکرد استراتژیک دستیابی ۱۳۸۹از بزرگترین هلدینگ های دارویی کشور، در سال به دانش فنی و ورود به عرصه های نوین دارویی و ایجاد شرکت های جدید، تحت عنوان شرکت فناوری های نوین دارویی تدبیر تاسیس گردید.

پژوهشگاه رویان پژوهشگاه رویان مرکزی چندرشته ای و بنام است که همچون دانشگاهی گسترده، با ادغام و همکاری اساتید علمی-دانشگاهی و پزشکی متعهد در حوزه های ناباروری مردان/زنان، جنین شناسی، تحقیقات سلول های بنیادی و بیوتکنولوژی به فعالیت می پردازد. به عنوان مرکز جراحی محدود با هدف ارائه خدمات درمانی ۱۳۷۰پژوهشگاه رویان در سال به زوج های نابارور، پژوهش و آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری توسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروهی از پژوهشگران و همکارانشان در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران تاسیس شد.